صفحه نخست / مشتریان / اداره استاندارد خراسان رضوی

اداره استاندارد خراسان رضوی

مشتریان گروه طراحان عرفان

اداره استاندارد خراسان رضوی

گذشته از پيشينه تاريخی غير مدون استاندارد در ايران ، اولين تشکيلات مؤسسه استانداردو تحقيقات صنعتی ايران با تصويب قانون اوزان و مقياس ها در سال ١٣٠٤ خورشيدی مطرح می شود. اداره کل "استاندارد خراسان رضوی" و همچنین "انجمن دارندگان نشان استاندارد" همکاری خود را از سال 1388 با گروه طراحان عرفان آغاز نموده است. اولین همکاری این مجموعه به برگزاری همایش روز جهانی استاندارد برمیگردد و همچنان تا به امروز گروه طراحان عرفان عهده دارد بخش های تبلیغاتی و امور فرهنگی این همایش بوده است. علاوه بر این خدمات ارائه کمپین های فرهنگی ترویج استاندارد، تولید محصولات آموزنده برای کودکان، طراحی پوسترهای آموزشی و اطلاع رسانی و ... نیز به عهده گروه طراحان عرفان بوده است.