صفحه نخست / مشتریان / صنایع غذایی پالیز

صنایع غذایی پالیز

مشتریان گروه طراحان عرفان

صنایع غذایی پالیز

صنایع غذایی پالیز با هدف تولید و بسته بندی محصولات غذایی پا به عرصه تولید گذاشته است. هدف مندی توام با برنامه ریزی، استفاده از روش های روز بازاریابی، قرار دادن رضایت مشتری در راس تصمیم گیری های کلان، به کارگیری همکاران مجرب و دلسوز و رعایت استانداردهای جهانی از کلیات استراتژی این شرکت می باشد. گروه طراحان عرفان مفتحر است تا در اولین گام های این مجموعه به عنوان مشاور تبلیغاتی در کنار آنها بوده است.
مجموعه پیش رو بخشی از خدمات گروه طراحان عرفان، ارائه شده به صنایع غذایی پالیز میباشد: