صفحه نخست / مشتریان / فروشگاه های زنجیره ای باما

فروشگاه های زنجیره ای باما

مشتریان گروه طراحان عرفان

فروشگاه های زنجیره ای باما

شبکه فروشگاهی باما در دوسطح هایپر مارکت و سوپر مارکت در سطح شهر مشهد گسترش پیدا کرده است.این مدل توسـعـه در کشــور منحصــر به فرد بوده  که با استفاده از مشاورین  بین المللی و دانش روز دنیا محقق گردیده است. مدیریت فروشگاه های زنجیره ای باما برای افزایش رضایت مندی مشتریان اقدام به طراحی بسته بندی و نظارت بر روند تولید با برند "باما" نموده اند، که شامل بیش از 150 قلم کالای غذایی میباشد. از این رو با اعتماد به گروه طراحان عرفان و سپردن مسئولیت طراحی و تولید بسته بندی ها همکاری خود را با این شرکت شروع کرده اند.