صفحه نخست /  نمونه کارها / طراحی تندیس / طراحی و ساخت تندیس غذا و دارو

طراحی و ساخت تندیس غذا و دارو

نمونه کارها طراحی تندیس

طراحی و ساخت تندیس غذا و دارو

 در شرایطی که مخاطبین توسط پیامک های تبلیغاتی مورد هجوم قرار می گیرند. مخاطبین میان پیغام های متعلق به چند کالای مختلف قرار می گیرند و انتخاب بین آنها برایشان مشکل می شود. آنها بایستی از میان چندین پیام که متعلق به رقباست، کالای مورد نظر خود را انتخاب کند.یکی از اهداف برندسازی، کاهش دو دلی خریداران بعد از خرید کالای مورد انتخابشان است. از منظر روانشناسی بازاریابان، وقتی کالای خریداری شده از زیرمجموعه ی کالاهای مورد استفاده در خانواده باشند، فرد دچار دودلی و تردید می شود که گاه این تردیدها پس از خرید نیز ادامه می یابند. در این صورت است که برندسازی بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد چرا که کالاها و برندهای شناخته شده همیشه مورد توجه مشتریان هستند.

از دیگر اهداف تبلیغات، تکرار یک برند به منظور یادآوری و ثبت آن در ذهن مخاطب است.

تندیس یا مجسمه به پیکره‌ای تراشیده شده از گچ و یا انواع مختلفی از خمیرها گفته می شود که اکثر مواقع  به هدف یادآوری و یا به نمایش درآوردن یک شی و یا یک جاندار ساخته می شود.

هنر تندیس سازی در صنعت تبلیغات نیز کاربرد دارد.

نمونه کارهای مرتبط