صفحه نخست /  نمونه کارها / طراحی بسته بندی / طراحی بسته بندی سلفون عمومی فرحزاد

طراحی بسته بندی سلفون عمومی فرحزاد

نمونه کارها طراحی بسته بندی

طراحی بسته بندی سلفون عمومی فرحزاد

سلفون به فیلم های شفاف و شیشه ای گفته می شود که بر پایه ی پلی پروپیلن ساخته می شود. این مواد بعد از خارج شدن به حالت مذاب از قالب های دستگاه به کمک آب، به حالت آمورف درمی آیند.

آمورف به ماده جامدی در فیزیک گفته می شود که اتم ها و مولکول های بلورین منظمی ندارد.

فیلم سلفن در گرمای محیط بیرون به شکل شیشه بوده و به طور شکننده و محکم و مقاوم ظاهر می شود. این مواد نسبت به دیگر مواد تشکیل دهنده ی نایلون و نایلکس از دمای ذوب بالاتری برخورداند و دیرتر ذوب می شوند به همین دلیل کاربردهای دیگری نیز دارند.

اما درکل باید گفت که این فیلم ها در هر موادی مورد استفاده قرار نمی گیرند و نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند.

از جمله کاربردهای مهم سلفن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

_ بسته بندی موادغذایی، آجیل و خشکبار

_ پوشش های شفاف بسته بندی های مختلف

_ به عنوان روکش برای میزها

_ بیمارستان ها

_ جلد کتاب

_ و....

فرحزاد به معنای شادمانی و سرور است.
 نمونه کارهای مرتبط