صفحه نخست /  نمونه کارها / طراحی ست اداری / طراحی اوراق اداری شرکت جهان زعفران

طراحی اوراق اداری شرکت جهان زعفران

نمونه کارها طراحی ست اداری

طراحی اوراق اداری شرکت جهان زعفران

شرکت جهان زعفران

  

اوراق اداری در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و برقراری ارتباطات بین سازمان ها نقش موثری دارند.

نویسنده و نظریه پرداز عصر حاضر، آلوین تافلر، بر این عقیده است که دانایی انسان ها، قدرت آنها محسوب می شود. او می گوید همانطور که روزگاری شمشیر و تفنگ قدرت داشتند، روز دیگری نیز پول و ثروت قدرت محسوب می شدند، امروزه اطلاعات و دانایی افراد است که حرف اول را می زند. اوراق و کاغذها نیز در انتشار این دانایی و اطلاعات حرف اول را می زنند.

طراحی اوراق اداری به محل و اقلیم آن محدوده بستگی دارد. چرا که معمولا اوراق اداری بسته به عادات و سنت ها و تفاوت های فرهنگی گوناگون طراحی می شوند. به همین دلیل است که برای طراحی اوراق اداری طرح های نوین و اصیل متفاوتی ایده پردازی می شوند تا رقابت بین طراحان و شرکت های طراحی ادامه پیدا کند.

شهرهای تربت جام، تربت حیدریه، گناباد، قائنات، فردوس و بیرجند در خراسان رضوی و جنوبی از منابع مهم کشت زعفران در دنیا محسوب می شوند.

قاینات که در گذشته به آرتاگوانا معروف بود، به پایتخت زعفران جهان معروف است.


نمونه کارهای مرتبط