صفحه نخست /  نمونه کارها / طراحی بسته بندی / طراحی بسته بندی زعفران پاکتی تامسی

طراحی بسته بندی زعفران پاکتی تامسی

نمونه کارها طراحی بسته بندی

طراحی بسته بندی زعفران پاکتی تامسی

زعفران تامسی با توجه به اینکه سیاست اصلی خود را در طراحی و تولید بسته های زعفران برروی بازار صادرات متمرکز کرده ،به هر حال با مشاوره ای که از گروه طراحان عرفان دریافت کرد با تغییر در برخی از وزنهای بسته بندی زعفران و همچنین فرم ظاهری و نوع ارائه این بسته های زعفران ، نیم نگاهی هم به بازار داخل ایران و مخصوصا مصرف کننده واقعی داشته اند از همین روی با طراحی بسته های زعفران پاکتی و همچنین با تبعیت از رنگ سازمانی که در کل بسته بندیهای زعفران تامسی رعایت گردید این بخش از بازار را نیز در دستور کار بازرگانی خود قرار داد.
بسته های زعفران پاکتینیم مثقال و 1 مثقال و همچنین بسته های زعفران پاکتینیم گرم و یک گرم قسمتی از کارهای انجام شده می باشد.
مورد مهم دیگر نوع ارائه این بسته های زعفران پاکتی به بازار بود که با طراحی و تولید بسیار شیک و لاکچری جعبه مادر این بسته های زعفران پاکتی این مورد را نیز به بهترین شکل انجام رسید که در داخل هر جعبه مادر تعداد مشخص بسته زعفران قرار می گیرد.
یکی از قابلیتهای مهم این جعبه مادر زعفران طراحی شده این است که مغازه دار می تواند پس از خرید این جعبه مادر حاوی بسته های زعفران با پرفراژهایی که توسط تیم طراحی گروه طراحان عرفان بر روی جعبه مادر در نظر گرفته شده پس از جدا کردن این قسمتها از جعبه مادر به عنوان یک استند فروشگاهی جهت عرضه بسته های زعفران تامسی استفاده نمایند .


نمونه کارهای مرتبط