صفحه نخست /  نمونه کارها / طراحی کاراکتر و تصویرسازی / طراحی پک آموزش ایمنی آتش نشانی

طراحی پک آموزش ایمنی آتش نشانی

نمونه کارها طراحی کاراکتر و تصویرسازی

طراحی پک آموزش ایمنی آتش نشانی

سازمان آتش نشانی

با توجه به مدارک و شواهد موجود، پیرامون آغاز به کار پایگاه های آتش نشانی در ایران این نتیجه حاصل شد که اولین آتش نشانی حدود 150 سال پیش شروع به فعالیت نموده است. در سال 1221، زمانی که نیروهای روسی به پایتخت آن دوره یعنی تبریز هجوم آورده بودند و آن منطقه را به اشغال خود درآورده بودند، اولین پایگاه آتش نشانی ایران را نیز راه اندازی نمودند.

یکی از مهمترین راه های جلوگیری از بروز حوادث مختلف، فرهنگسازی است و این امر به گونه ای است که باید از سنین پایین انجام شود تا در ذهن کودکان نهادینه گردد و تاثیرش را بگذارد. یکی از ساده ترین راه ها برای انتقال مفاهیم به کودکان، بازی ها و سرگرمی ها هستند. از این رو سازمان آتش نشانی با کمک گرفتن از واحد تولیدات فرهنگی گروه طراحان عرفان تصمیم گرفت تا با خلق شخصیت های قابل لمس برای کودکان به آموزش مفاهیم ایمنی از طریق بازی های کودکانه ی ساده بپردازد و رسالت خود را اینگونه به کودکان منتقل کند. تصاویر پیش رو شامل مواردی هستند که توسط گروه طراحان عرفان طراحی، چاپ و ساخته شده اند.نمونه کارهای مرتبط