صفحه نخست /  نمونه کارها / طراحی لوگو / طراحی لوگو موسسه میراث شرق

طراحی لوگو موسسه میراث شرق

نمونه کارها طراحی لوگو

طراحی لوگو موسسه میراث شرق

آژانس مسافرتی «یگانه میراث شرق» که به ارائه ی خدمات گردشگری و هتلداری می پردازد، طراحی لوگوی خود را به شرکت طراحان عرفان سپرد. ما نیز با استفاده از المان های مرتبط با خدمات این شرکت، لوگویی مناسب و درخور شان این آژانس را طراحی کردیم.

از جمله المان های مورد استفاده در این لوگو، طرحی از خورشید است که همواره از سمت شرق طلوع می کند و اشاره ای به قسمتی از نام این آژانس دارد. هطی که در امتداد این خوردشید کشیده شده، آن را شبیه به پرنده ای همچون سیمرغ کرده، سیمرغی که در افسانه های مشرق زمین و ایران دیده می شود و یگانه پرنده ی افسانه ای شاهنامه است.نمونه کارهای مرتبط