صفحه نخست /  نمونه کارها / طراحی ست اداری / طراحی هویت سازمانی شرکت آلان

طراحی هویت سازمانی شرکت آلان

نمونه کارها طراحی ست اداری

طراحی هویت سازمانی شرکت آلان

شرکت صنعتی آلان

هویت سازمانی با چگونگی فعالیت یک سازمان رابطه ی مستقیم دارد. در واقع سازمان به سیستم اجتماعی گفته می شود که به منظور دست یابی به هدف یا اهدافی معین ایجاد می شود. عناصر مختلفی پیکر این سازمان ها را شکل می دهند.

سیستم و ساختار این سازمان ها به گونه ای است که کارمندان آن می توانند برای اداره ی آنها با هم مشارکت کنند.

بنابراین می توان گفت که هویت سازمانی، ابزاری استراتژیک است برای دست یابی به اهداف سازمان. جومری هچ در این باره می گوید: هویت سازمانی تجربیاتی است که کارمندان طی فعالیت در سازمان کسب کرده اند.

طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت صنعتی آلان که در حوزه ی مهندسی سازه و نما فعالیت می کند، برعهده ی شرکت تبلیغاتی طراحان عرفان بوده است. گروه طراحان عرفان علاوه بر طراحی کاتالوگ، طراحی دفتر یادداشت مهندسی، طراحی فولدر، طراحی پاکت سی دی، طراحی ساک دستی و دیگر ملزومات شرکت صنعتی آلان را برای حضور در نمایشگاه، طراحی و چاپ کرده است.

در طراحی کلیه ی موارد فوق تلاش شده است تا از یک تم (استایل) خاص پیروی شود.نمونه کارهای مرتبط