صفحه نخست /  نمونه کارها / عکاسی صنعتی / عکاسی صنعتی شرکت پالوما

عکاسی صنعتی شرکت پالوما

نمونه کارها عکاسی صنعتی

عکاسی صنعتی شرکت پالوما

در فرهنگ لغت برای هر کلمه  معنای خاصی تعریف شده است. عکاسی نیز معنای خاص خود را دارد و به معنای روش عکاسی و عکس برداری می باشد. البته عمل و کاری که شخص عکاس انجام می دهد نیز تعریف دیگری برای واژه ی عکاسی است. ترجمه ی لغوی از هنر در اکثر زبان های زنده ی دنیا «فتوگرافی» است. فتوگرافی از ترکیب دو واژه ی فتو و گرافی تشکیل شده است. فتو معنای نور دارد و گرافی نیز به معنای نگارش و ثبت است. ترکیب این دو واژه به معنای ثبت کردن نور است.

عکاسی در فرهنگ لغت معنای ثبت تصاویر را دارد. این امر دو مرحله دارد. نخستین مرحله ی آن ثبت تصویر به وسیله ی دوربین است که این فرآیند بر روی نگاتیو و یا گیرنده الکترونیک صورت می گیرد. دومین مرحله ظهور این تصاویر و در اصطلاح، پایدار کردن آنها.

در فرآیند ظهور انواع عکس ها، یک سطح حساس به نور، نور را دریافت و ثبت می کند. این عمل موجب ایجاد الگوهای نوری بازتاب شده از سطح حساس به نور می شود که در نهایت منجر به نمایان شدن تصاویر ثبت شده می شود.

شرکت تبلیغاتی طراحان عرفان با به کاری گیری تیم باتجربه و خبره ی عکاسی خود، مسئولیت عکاسی محصولات پالوما را برعهده گرفته است. این تصاویر به منظور برای رعایت حقوق شرکت پالوما، با واترمارک ارائه شده اند.

نمونه کارهای مرتبط