صفحه نخست /  نمونه کارها / طراحی تندیس / طراحی و ساخت تندیس هفته پژوهش

طراحی و ساخت تندیس هفته پژوهش

نمونه کارها طراحی تندیس

طراحی و ساخت تندیس هفته پژوهش

بدلیل اینکه یکی از مهمترین رشته های پژوهش در این هفته و نمایشگاه حوزه فناوری اطلاعات و IT بوده، به همین خاطر در طراحی سعی شد تا از نمادهای این رشته استفاده شود.


نمونه کارهای مرتبط