صفحه نخست /  نمونه کارها / طراحی کاراکتر و تصویرسازی / طراحی پازل های آموزشی آتش نشانی

طراحی پازل های آموزشی آتش نشانی

نمونه کارها طراحی کاراکتر و تصویرسازی

طراحی پازل های آموزشی آتش نشانی

سازمان آتش نشانی

دیگر پایگاه آتش نشانی ایران با توجه به نیازی که در پالایشگاه نفت مسجد سلیمان یا آبادان احساس می شد، در جنوب کشور راه اندازی شد. با آغاز سلطنت رضاشاه و ایجاد تغییرات مهمی که در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد شد، همزمان با ایجاد زیر ساخت هایی نظیر راه آهن و سیستم برق رسانی و همچنین تجهیز شهرهای بزرگ به عنوان مهمترین مناطق جهت سرمایه گذاری به سیستم ایمنی مجهز نیز محتاج بود.

مهاجرت به شهرها و توسعه ی زندگی در آنها، باعث شد تا توجه بیش از پیش به ایجاد بخش های مختلف ایمنی و آتش نشانی در مراکز شهری صورت گیرد. اینگونه بود که مراکز آتش نشانی مختلفی شروع به کار کردند.

تا سال 1312 اداره ای با عنوان رسیدگی به حوادث و امدادرسانی وجود نداشت. تنها ارگانی که مواقع لزوم به یاری مردم کمک می شتافت، نیروهای احتسابیه بودند که در اداره ای تحت همین عنوان حضور داشتند، نیروهای تنظیف که در احتسابیه حاضر بودند نیز مسئولیت نظافت شهر را برعهده داشتند و درمواقع حادثه و حریق به آسیب دیدگان کمک می کردند.

در شهر مقدس مشهد نیز در سال1312 با تغییر کاربری اداره ی بلدیه به شهرداری فعلی، پایگاه آتش‏نشانی نیز در این مجموعه شکل گرفت که اولین آتش نشانی مشهد نیز بود.نمونه کارهای مرتبط